Friday, 14 July 2017

再見


漆黑將不再面對

作詞:劉卓輝
作曲:盧冠廷

願你熟睡 願你熟睡 但你是否不再醒了
你的眼裡 你的眼裡 難道明天不想看破曉
為了在暴雨中找到真諦 犧牲的竟要徹底

願你熟睡 願你熟睡 但你年輕不再歡笑
你的勇氣 你的勇氣 無奈從今不可再猛燒
為了在暴雨中找到真諦 犧牲的竟要徹底

天與地 幾多的心裡還在落淚
心永伴隨 無人能忘掉你在遠方

如今 夜了 請安息輕帶著靈魂別去
這刻 拋開顧慮 漆黑將不再面對

如今 夜了 請安息輕帶著靈魂別去
這刻 拋開顧慮 漆黑將不再面對

天與地 幾多的心裡還在落淚
心永伴隨 無人能忘掉你在遠方

如今 夜了 請安息輕帶著靈魂別去
這刻 拋開顧慮 漆黑將不再面對

如今 夜了 請安息輕帶著靈魂別去
這刻 拋開顧慮 漆黑將不再面對