Thursday 13 March 2008

吉野家4人火煱晚餐

可能我食得太急,實在係熱多過好味!而且我仲係要左清湯,應該係T和Wing既泡菜味比較好味 ^_^ 不過我地4人一枱係食超開心架!而家天氣已經開始熱番,都再無咩機會想食火煱了,好彩上星期六前腸胃炎已經好番,因為本黎應該係再上一個腸胃炎既weekend約好左一齊去食架!而家遲左,但一樣好味同埋平!\(^O^)/

之後由T帶領我地去左世貿前既「御品軒」食糖水,T推介「水牛乳」系列既甜品,佢話好滑好滑,一定要帶我食,因為我一定仲意。於是我點左以下呢個「木瓜雪耳水牛乳」另外再叫埋「水牛乳燉奶」同E share。T要左「龍眼水牛乳」,有好香好香既龍耳味。Wing都係要左「水牛乳燉奶」。我地全部叫熱野,全部都好滑好滑,好味又好滑...總之滑到死啦!^O^ hoho(自從我買左新手機後,懶得羅相機出街,upload係度既相既質素好樣衰,真正既食物係靚好多架!放係度既當個記錄,有機會去試下啦,同埋望真d啦!)