Wednesday 4 June 2008

星期一的越南手信

E由越南回來,這是給我的手信,越南即磨咖啡+咖啡漏斗。我帶左返公司但係因為太懶,日日係度沖3合力即溶,仲有開過呢個即磨咖啡黎試。
呢盒寫明係越南傳統囍餅﹣﹣「夫妻糕」。
我個樣好甜話:多謝。
點知佢係個袋度有好多盒,話:呢d係買比同事既。
我:吓,我唔制呀!乜唔係淨係我先有架咩。
E:個度都無野好買,咁呢盒野試食過幾好味咁咪買幾盒返黎一人一d羅。
我個表情變成咁(=.=)車!我又羅返公司送比同事食。

「夫妻糕」打開後有好多個用葉做成的盒仔戴著。

「夫妻糕」係淡甜味,其實無乜特別,又唔覺得特別好食。下次咪再買返黎啦!傻佬!