Saturday 13 June 2009

my home town i (待續)

去年當編輯的友人 S 來我做了個,訪問後,她記下了我到現時為止共搬了17次。其實在訪問之前,我一直很想把所有住過的地方來一齊大集合的整埋呢!

書展前我已經畫過了3次日本地圖,分別係四國,伊豆和東京。我卻只去過一次東京,而且因為和E的家人一起去的關係,所到的地方不多,也沒有去新宿澀谷之類的地方shopping,最大的心願還只去了秋葉原同埋神保町舊書街。於是我畫的所有地圖實在同我無關,所以我決定係空閒時找番(與其照抄個Google Map,倒不如真的cap下來省時)d同我有關的地圖,然後畫屋內的野黎平衡番 ^_^哈哈....(何以要平衡番我都唔知點解,唔洗問了...)

由最近的地點開始,my home town 的旅程開始。
以下的地圖全懶Google Map Hong Kong作reference ^_^'

我家地圖,抄自google map,再重畫

今晚我約左家中的imac畫地圖。
又係畫日本地圖,呢期已經係第三次畫日本地圖,先係四國,再來是伊豆,今晚是東京。
我才去過東京一次呢=.=

我決定要畫一張我家的地圖來氹自己,老畫些不相干的位置 x_x
今天好累,又偷偷在公司厠所睡著了@_@...昨晚也做到2點
捱埋這3天,咁手上所有的書本設計工作就完晒了 yeah! \(^O^)/


-----------------------
那次的訪問連結:
訪問小丁
訪問@home--Amy 14sept,2007
訪問@home