Tuesday 10 March 2009

朋友們,對不起

20090308, 3pm
14/F, Art Center, Wan Chai昨天,忙到快死,幾本書的製作同時進行中。然後我忍唔住去了Art Center歌德學院梁志和的展覽Asia’s World City 亞州國際都會卻原來星期日不開放,只看到John Fung的樓花相<---他的相集《樓花》一出我就買左,雖然那天見到個外國朋友說唔太仲意他這輯相,但我仲意啊,非常代表到香港的相片,我話知呢個idea或者攝影手法係咪新,香港就係不停咁填海同起樓,有天可以起到像樓花一樣重疊起黎係一d 都唔奇 XD hahaha~


20090308, 5pm
Hong Kong Art Museum, TST
「我愛格仔底」系列


然後怱怱去了藝術館一趟。於是中下要到朋友家幫忙執拾的計劃沒有實行之餘,晚上忙到完全行不開,朋友的婚禮沒法出席。遇圶本黎約了R傾畫的事,我連說聲忙的sms也沒有留給R...

時間不夠用的我,往往為了多看本書,多看張畫而不出席朋友的活動,其實心裡覺得不太好,但又忍唔住這樣做。小學時已經會因為要忙著在家中看金庸小說或畫畫而永遠向邀請我外出的同學推說很忙,可能在我心裡,和朋友相聚的機會永不是第一位。

我的朋友們,實在有點對不起你們啊:P ↓↓↓↓↓↓低頭認錯圖...>_<...


20090308, 6pm
Hong Kong Art Museum, TST
concept by siuding
photo by P
「我愛格仔底」系列