Wednesday 15 April 2009

多謝你黎探我 \(^3^)/ kiss ~


今日我去左呢到‏

探你!

其實即影即有最特別既係佢所能表達既生活感,
所謂獨一無二, 珍貴一刻, 好大部份就在於捕捉一遜即逝既生活感覺.

比較將保麗來再創作, 我比較喜歡你展出的作品有"小丁的生活"感, 流動的地鐵, 日常的便服, 還有地鐵牆壁種獨特的顏色和質感, 你把它們拼貼出來看得出顏色上都有細心考量過, shopping bag 本身都是你每天都會拿上手的東西吧, 哈.

支持你的
秀慧