Monday, 8 June 2009

星期六的朋友
多謝你地黎 ^_^
不過有d 朋友來左我招呼唔到真係唔好意思 >_< 星期六我的展覽來了個一仔的記者妹妹,佢話要做一個人物專訪,不過佢無prepare黎,又唔知問乜,諗住我會好多野講喎。 =.= 我問佢想用咩角度講,佢話唔知,問佢想問乜佢又唔知...=.= 妹妹無攝記一齊黎,佢話訪問左又未必出的,只係要交800百字比個編緝睇下會唔會用,會用先再我補映相。我唯有同佢間唔仲傾下,等佢有得交差,真係都唔知係佢慘定我慘... 呢日有好多朋友來,我有時要去招呼朋友,傾下計。 約五點左右,謝明莊帶埋佢的學生一齊,我同佢地分享下做呢個展覽的野。不過主要我講多d,我都分唔到d 學生小小野。 夜小小做了《掇核》的訪問 ^_^ 多謝, d 來幫忙整書,A和E 留晚上和我一齊整手造書,走時去左食勁好味的大排檔 yeah !

石峽尾 躍東街
長發麵檔
勁勁勁勁勁勁好味的 炸漿麵

2 comments:

貓眼主人 said...

看過你的展覽,可是和宣導有點不一樣,看不到完整的故事節奏似的,是我的問題還是因為場地太小的原因呢

小丁 siuding said...

可能是場大小, 作品太多都迫在一起, 所以好難令人有空間看久一點一張相片...
有另一個朋友也提出這個問題
下次一定再做好些 ^_^