Sunday 22 May 2011

17: 陳偉江的生活照相館 vi


柴:講真,其實我覺得你著衫好睇o的。
我:係咩。
柴:梗係啦,你劑劑除晒真係無乜癮o架。
我:車,除衫就除衫,著衫就著衫,有咩幻想唧。
柴:咁真係唔係咁講啦,中間有好多o野可以發生o架麻。
我望一望著得好性感o既 A,忍住唔笑:係咩o野?
柴:好多o野……喂,你望一望o個邊啦。
我打側望兼chok一chok個樣:係咪咁?


about my Nude / Portrait project: