Friday 26 August 2011

按摩師說我

(╬ノ ಠ益ಠ)ノ*:・゚真係超高難度:昨晚去了按摩,按摩師說我的除了肩、背,連頸也開始不行了,所以才睡得不好,之後要經常運動,戒口(戒酒戒所有生冷、煎炸嘢,最好不要吃公仔麵和雪糕<==全部都係我最鍾意食嘅),才可以keep到唔成日肩背痛。