Monday, 17 October 2011

趕工趕工,通頂


↑星期六自己剪短了頭髮,不過只是一點點,看上去其實沒有甚麼分別。^_^


 昨天幾位朋友來了我亂到爆炸的家來帶走想要的書本或衣物,謝謝你們收養了我那麼多物件,不用讓它們無門可歸。

↓下午,我一邊寫作中,J在努力尋找想要的唱片,S努力拍照。

 
↓S話一定影到底褲喎 XD。


 昨夜因為有一份工作趕工,但整個晚上隻衰貓都唔瞓,仲要係咁撩我玩,我要專心要專心要專心做嘢!唔好撩我玩啦 @_@ 我就黎爆炸啦!(因為頭先比隻蚊咬左3啖,但係仲未搵到佢出黎殺左佢,家吓好唔憤氣 >_<)


工作至今早,在臨出門上班前小睡了15分鐘,睡覺時隻衰貓B踩住我@_@ (枕邊的網球是用作睡前按摩之用:P) 我而家好眼瞓呀。

4 comments:

seeforpig said...

Wah haha 其實我影得好hea

小丁 siuding said...

根本係HAE, 完全攝到個神髓, 讚!

Justin said...

小貓好搞笑, 不讓你睡!

我也是打不死蚊子不能安心睡覺的人... 解決辦法:滅蚊器.

小丁 siuding said...

搬了新屋, 衰貓未適應,整天晚上係上床下床踩住我走來走去 @_@ 第一晚我因此而睡不好, 但昨晚因為執屋執得太累完全睡了無知覺.

新居有滅蚊燈, 聽到啪一聲就知有"嘢"中招了, 不過背脊還是被咬了兩粒 ^_^