Wednesday 13 June 2012

補充體力,繼續戰斗!

正在努力寫遊行後記。

得知 K 遊行完後一直心情沉重難以入睡,於是寫了這個快煮快食,簡易 ABC 餐 + 甜品 推介:

A餐:煲一煲水,加小油,碌熟晒以下的東西:烏冬 + 魚蛋+蟹粉波波+海膽波波+肥牛 + 椰菜

B餐:豆鼓涼瓜炒牛肉(自已不想炒叫另一個人你家炒) + 蒸魚 (在枱上看不到)+白飯 ( 白飯在飯煲滾起後加入 魚在飯面上蒸10分鐘取出)

C餐:豬肉蚊薯仔(前一天晚上把東西切好放入煲內一鑊熟,吃不完的,放入隔熱煲裡過夜) / 糖心蛋 + 紫菜 + 海膽波波+烏冬

甜品:一煲熱水放入3-4個梨子(最好去芯,去皮)+雪耳(浸15分鐘)+ 4 粒蜜棗 + 南北杏 = 一鑊熟佢地 30 - 40 分鐘。

第一次飲時清淡而潤喉/飯餘的放入雪櫃,第二天取出時糖水已起膠,翻熱後後再飲更清甜更潤,遊行完潤喉最啱!