Sunday 24 June 2012

將所有嘢都變成啫~喱~!

威士忌紅茶啫喱!
Earl Grey 好濃的紅茶 + 一杯威士忌 + 半湯匙魚膠粉 + 3 茶匙咖啡糖

出來的味道是有點苦,好勁茶味,好強的威士忌香味(而且呢支有蜜糖香的),無乜甜味,吃下去時明明是冷涷食物,但胃部覺得很熱!
最愛不喜歡甜食的人

我喜歡甜,吃時加了一茶匙咖啡糖 + 花奶,好香好香的威士忌味,又好食飲緊奶茶。(明天可以整一些糖水,在吃時才加)將所有嘢都變成啫~喱~!
將中央辦前門的花糟變成啫喱/將胡敢塗變成啫喱/將解放軍變成啫喱/將裝甲車變成啫喱