Tuesday 13 December 2011

互相取暖

上周末哭了後,之後很快回復精神。

S串我說:車,你自己想喊出黎發洩吓之麻。
我:乜你個人咁衰架,我明明咁傷心你都唔理我。
S:我咪理左你羅。
我:你問我要唔要飲熱水之麻。
S:咁仲唔算,你想我點。
我:哼

第二天晚上和柴鹿和復活兔去了吃碳爐醉雞火鍋,雖然要排隊,但味道不錯。(在油麻地的,因為太好味又好涷,只是掛住食忘記影相 :P)

其實我覺得自己好流,一係好開心,一係跌入谷底。今日心情又大好,工作又再重新接軌。上班時在藍天看到銀白的大月亮,今天一定會行好運:準時放工!


冬天,最好和她抱在一起互相取暖。