Sunday 23 December 2012

細 咗 2吋!


今日又買胸圍,賣胸圍嘅嬸嬸話不如幫我度吓個胸,係 70D。
嬸嬸:你戴緊 75C 喺唔啱㗎。
我:都OK嘅,如果係新胸圍都唔會鬆。
嬸嬸:新嗰時囉。
然後我幫買咗 4 個 70D。
好嘢 個 胸 細 咗 2吋!!慶祝!!!