Wednesday 30 January 2013

Og Moders Moder, Dronning stolt,

nu tror jeg, at de dog forstaar.
Har aldrig før de sammen holdt,
nu bygger de den brede Gaad
i søskendtrofast Enhed
og hjœlpes smukt i hver en Tørn,
om end de stadig frit tør le,
og du skal bo hos dine Børn
og hele Verden faa at se
dit Ansigts Kraft og Renhed.