Tuesday 29 January 2013

I nu fik Øre for mit Maal,

er det vel endnu ej for sent
til Haand paa Vœrk at føre.