Tuesday 29 January 2013

Og spejder Ørn, og snuser Bjørn

i Morgen til mit Hjerte koldt,
saa er det mine egne Børn
som deres Moders Død har voldt.
I vilde ikke høre.
Men har I tømt saa besk en Skaal,
at I omsider tilstaar rent,